Hvorfor nu en hjemmeside om det her?

nynejtak-smallFordi den her viste tilbygning til Sct. Mortens Kirke som menighedsrådet har besluttet at lade opføre, virker fuldstændig malplaceret og uskøn.

Den skæmmer den smukke middelalderkirke, men virker også som et fremmedelement i det gamle byrum, vi alle sætter så højt.

Kirken, Helligåndshuset, Torvet – alt sammen en del af vores fælles kulturarv vi skal værne om.

Hvor langt må et menighedsråd gå med at krænke kulturarven?

 

forslag 4Hele sagen om et nyt sakristi ved Sct. Mortens Kirke tager sin begyndelse da suppleant i menighedsrådet, Winnie Bjerre bliver opmærksom på de byggeplaner (se billedet) som menighedsrådet arbejder med og har gjort i mange år. Winnie bryder sig bestemt ikke om planerne, men hendes protester bliver overhørt i menighedsrådet, hvilket får hende til at gå til pressen.

Sagen accellererer i de sociale medier, TV og aviserne og “Modstandsgruppen” som vi nu er blevet døbt, dannes.
Her på siderne vil vi forsøge at formidle hvad der sker og hvad der er sket, på en forhåbentlig overskuelig måde.

Byens og omegnens indbyggere har krav på information og åbenhed om, hvad der sker med Sct. Mortens Kirke.
Den kirke som vi alle opfatter som “vores” kirke uanset hvor i byen vi bor.
Sct. Mortens Kirke er vores Domkirke.

Sagen har været fortiet i 8-10år og forsøgt lusket igennem. Nu forsøger man at trumfe den igennem.

Planerne der blot skulle handle om restaurering af et gammelt sakristi, blev til planer om opførelse af en provokerende tilbygning. De er blevet vigtigere for menighedsrådet og arkitekten, end hensynet til selve kirken, byens borgere og den fælles kulturarv.
Man ønsker brændende at sætte sig et arkitektonisk eftermæle – et monument.

Selv om der også kan rettes indvendinger mod andre forhold ved det påtænkte byggeri – for eksempel økonomien – så er æstetikken den altoverskyggende årsag til, at vi er imod menighedsrådets planer.

Vi vil dog her på siderne give et indblik i de væsentligste forhold der vedrører sagen.