Randrusium

Gå til indhold

Hoved menu

Byens Navn

BYEN

At Randers selv i middelalderen var en anset by, kan alene ses i kongemagtens anerkendelse af byen. Et af de første vidnesbyrd herom er, at Knud den Hellige (1080-86) prægede mønter i Randers.
Når det nogle steder kan læses, at mønt prægedes i Randers allerede under Svend Estridsen skyldes det, at disse mønter i virkeligheden blev præget af Svend Grathe (1146-57
) og altså ikke Svend Estridsen.

På disse gamle mønter ses navne som Ranrosia, Ransias, Radrusia, Rand og Randrusia.

De ældste skriftlige kilder har også flere benævnelser for byen:

- Randrusium (ca.1200 - Saxo og Knytlingesagaen)
- Randrosi (1230 - Snorres Heimskringla)
- Rondrus, Randrøs (1231 - Kong Valdemars Jordebog)
- Randersborg og Randershusen m.fl. er også nævnt i flere tekster.

En forklaring på navnets oprindelse, som i dag er anerkendt af de fleste kilder, kan findes ved at dele det gamle navn Randaros i to stavelser, Rand - Aros. Med "Rand" (bakkekant) foranstillet "Aros" (å-munding), kan byens navn læses som "Byen på bakken ved åmundingen".
Aros kendes også som det gamle navn for Århus.

Først i slutningen af 1600-tallet blev navnet Randers almindeligt kendt og det foretrukne navn for byen.


START | BYEN | HISTORIE | TIDSLINIE | PERSONER | LINKS | Generel sitemap
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu