Randrusium

Gå til indhold

Hoved menu

Gråbrødre Kloster

HISTORIE > Kirker og Klostre

Gråbrødre Kloster / Dronningborg Slot

I 1236 blev Gråbrødre Kloster stiftet af franciskanske tiggermunke. Efter en brand blev klostret og kirken genopbygget i 1449-67. Det bestod af fire fløje og en klosterkirke med tårn i den nordlige fløj, ud mod vore dages Slotsgade. Det var et stort firefløjet bygningskompleks, der dækkede hele vore dages Slotscenter og Slotsplads.
Efter reformationen overdrages Gråbrødre Kloster i til Rigshofmester Mogens Gøye der omgående jager munkene på porten.

Efter hans død overtager Christian den III klostret og ombygger resterne til Dronningborg Slot. Det er hans dronning Dorothea, der lægger titel til slottets navn, kommer til at bo her i en årrække. En del af byggematerialet kommer fra nedrevne kirker i omegnen, men også nybrændte mursten fragtes ind via Gudenåen.
Dronningborg Slot står færdig i 1551 - igen med fire fløje og Slotskirken, som skulle have haft kobberdækket tag og spir. Slottet bliver sæde for lensmanden over Dronningborg len og den mest navnkundige af disse var Eske Brok der indførte krydser i sin dagbog i forhold til hvor beruset han blev når han besøgte kongen på slottet.  Tre krydser var særdeles fugtigt og blev kun overgået af et notat hvor der helt enkelt står "Vorherre bevares".
Christian den III og senere konger tog ofte ophold på slottet. Besættelsen af Wallensteins lejetropper og senere svenskerne i midten af 1600-tallet går hårdt ud over slottet, som forfalder. Det overdrages i 1661 til Spreckelsen slægten.
Peter von Spreckelsen donerede gaver til kirkerne i og omkring Randers og lige så vellidt han var, lige så lidt var hans husholderske Bodil Steens det. Hun startede sin karriere på slottet som hønsepige, men i kraft af sin skønhed og ærgerrighed endte hun som husholderske på stedet. Bodil Steens blev ved flere lejligheder trukket i retten under anklage for grov vold. I 1711 begik hun dog den alvorlige brøde at fornærme majestæten og i 1713 blev hun ført til fængsel på Bornholm, hvor hun døde i 1716.
I 1720 tilfalder slottet igen kongen, som beordrer det nedrevet i 1721. En del af materialerne bliver brugt til opbygning af nye fløje på Clausholm Slot. Nogle bygninger genbruges lidt endnu indtil sidste optegnelser om det nedbrudte slot i 1756.

START | BYEN | HISTORIE | TIDSLINIE | PERSONER | LINKS | Generel sitemap
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu